ناپایداری در کمپرسورهای محوری

ناپایداری در کمپرسورهای محوری- سرج و استال استال و سرج از تاثیرگذارترین پدیده‌های آیرودینامیکی بر کارایی کمپرسور از ابتدای گسترش آن بوده که مطالعات متنوعی به هدف کاهش اثر این دو پدیده بر کمپرسور انجام شده است.در حالت عادی در کمپرسورها با کاهش دبی جرمی، فشار بیشتر می‌شود. عموما نقطه‌ای وجود ادامه مطلب…

ناپایداری در کمپرسورهای محوری

ناپایداری در کمپرسورهای محوری- معرفی امروزه برای دستیابی به الزامات زیست محیطی، آلودگی‌های صوتی و ملاحظات اقتصادی، باید محصولاتی بسیار کاراتر به ویژه در عرصه انرژی و حمل و نقل توسط صنایع، طراحی و تولید شوند. کمپرسور یکی از اجزای اصلی هر توربین‌گاز بوده که به واسطه گرادیان فشار معکوس، ادامه مطلب…

روش های کنترل جریان

روش های کنترل جریان جدایش جریان پديده‌هاي نامطلوبي است که مي‌توانند بارهاي مکانيکي و احتمالا حرارتي وارد کرده و حتي موجب صدمات سازه‌اي گردد. اين ناپايداري‌ آيروديناميکي، باعث کاهش عملکرد دم قائم می‌شود. با کار کردن در شرایط دور از جدایش مي‌توان از برخورد با اين ناپايداري‌‌ها امتناع کرد. از ادامه مطلب…

پارامترهای طراحی دم عمودی

پارامترهای طراحی دم عمودی کنترل هواپیما در مواقع حساس و افزایش قدرت کنترل همواره از مهمترین سرفصل‌های پژوهش در حوزه آیرودینامیک خارجی بوده است. ایجاد پایداری و ارتقاء کنترل‌پذیری هواپیما از مهمترین وظایف دم‌های عمودی است و طراحان با تعیین موقعیت، نوع و اندازه آن در صدد هستند تا بهترین  ادامه مطلب…