جنس پره ها – چالش ها و راه کارها

مواد مدرن مورد استفاده در پره های فن موادی که برای ساخت پره های فن بکار برده می شوند شبیه به موادی هستند که در دیگر ماشین های دوار مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین پره های فن از ترکیب موادی که هم دارای عمومیت در کارهای گسترده مهندسی را ادامه مطلب…