تست ریگ کمپرسور

تست ریگ کمپرسور محوری استخراج اطلاعات فنی و عملکردی اجزای سازنده موتور توربین گاز، حصول اطمینان از عملکرد صحیح ماژول های اصلی و سایر اجزا و نیز انجام بهینه سازی ها مستلزم وجود تست ریگ های آزمایشگاه ی مجهز می باشد. به علت عدم وجود این ستاپ ها متاسفانه صنعت ادامه مطلب…