کوپلینگ های هیدرولیکی

یکی از تجهیزات بسیار پرکاربرد در صنعت خنک کاری تجهیزات الکترونیکی کوپلینگ های اتصال سریع هستند. این کوپلینگ ها به کاربرها این اجازه میدهند که در سریع ترین زمان و با بیشترین دقت کلد پلیت ها را متصل و یا جدا کنند.
مهمترین پارامتر در انتخاب کوپلینگ های اتصال سریع عبارتند از؛
زمان اتصال و جداسازی
میزان لیکیج در ساعت
قابلیت هم راستا سازی
قابلیت اتصال و جداسازی با و بدون ضامن
میزان فشار کاری
نوع سیال عامل
دفتر طراحی هیرمند بنا بر انجام پروژه های خنک کاری توانمند است که در زمینه طراحی، تولید و تامین این نوع کوپلینگ ها خدمات شایان توجهی ارائه کند.