طراحی و ساخت رک

یکی از تجهیزات پر کاربرد در زمینه تجهیزات الکترونیکی رک است. یک طراحی خوب رک علاوه بر نظم در مونتاژ و دمونتاژ بردها و کارت های الکترونیکی می تواند فضایی را ایجاد کند تا تمام تجهیزات دارای دمای مناسب باشد و برداشت حرارتی از روی آن ها به خوبی صورت پذیرد. عدم توازن دمایی در درون رک ها می تواند منجر به از بین رفتن تجهیزات الکترونیکی شود در صورتی که کاربر گمان می کند که دمای درون رک در رنج نرمال است اما طراحی بد رک می تواند قسمتی از آن را به صورت محلی تا دماهای بحرانی برساند. 
از مهترین ویژگی های رک های طراحی شده توسط دفتر طراحی توزیع یکنواخت جریان و تبع آن دمای هوای داخلی آن می باشد. از طرفی تلاش شده است که رک های تولید شده دارای طراحی ظاهری زیبایی باشد. در دفتر طراحی همواره کیفیت ساخت محصول از الویت های تولید محصول است و به عنوان یک اصل در تمامی تجهیزات رعایت می شود.