خنک کاری تجهیزات الکترونیک

خدمات ما

مدلسازي انواع قطعات و سامانه ها در نرم‌افزارهاي تخصصی

معرفی سامانه‌ها در مدل هاي گرافیکی و فیلم

شبیه‌سازي و تحلیل عددي جریان و انرژي در حوزه مکانیک سیالات و تبدیل انرژي

طراحی، تحلیل و اجزاي سامانه هاي Piping صنعتی

طراحی، تحلیل، تست و ساخت سامانه ها (آب خنک، هوا خنک)

مشاوره، محاسبه فنی، ساخت نگهدارنده‌هاي حسگرهاي ترمودینامیکی، مکانیک سیالات

طراحی، تحلیل، تست و ساخت انواع مبدلهاي حرارتی، کندانسور و بویلر

طراحی، تحلیل، تست و ساخت انواع چیلرهاي تراکمی، جذبی و سامانه‌هاي تبرید

“ماموریت شرکت توربوکارا در زمینه خنک کاری 

“ کاهش هزینه های تولید توام با افزایش بهره وری بر بستر نگاه نو در طراحی و بهبود عملکرد فرآیندها است. در این راستا انجام پژوهش هاي کاربردي و توسعه در راستاي بومی سازی فناوري دانش بنیان از مهمترین اقدامات این شرکت است.
خنک کاری تجهیزات الکترونیک صادق صالحی
Dr sadegh salehi

مقالات

خنک کاری تجهیزات الکترونیکی

خنک کاری تجهیزات الکترونیکی – محاسبه بار حرارتی گام اول در انتخاب و طراحی یک سیستم خنک‌کاری، تعیین مقدار حرارت دفع‌شده است که تعیین‌کننده مقدار بار خنک‌کاری است. آسان‌ترین راه…

طراحی و ساخت رک

طراحی و ساخت رک یکی از تجهیزات پر کاربرد در زمینه تجهیزات الکترونیکی رک است. یک طراحی خوب رک علاوه بر نظم در مونتاژ و دمونتاژ بردها و کارت های…

سیستم تهویه هوای رک

سامانه تهویه هوای رک تجهیزات الکترونیکی به سرعت در حال توسعه است از این رو مباحث پیرامون خنک‌کاری این تجهیزات نیز هر روز دچار پیچیدگی‌های بیشتر می‌شود. در این راستا…

کوپلینگ های هیدرولیکی

کوپلینگ های هیدرولیکی یکی از تجهیزات بسیار پرکاربرد در صنعت خنک کاری تجهیزات الکترونیکی کوپلینگ های اتصال سریع هستند. این کوپلینگ ها به کاربرها این اجازه میدهند که در سریع…

تماس با ما

چرا ما