تست ریگ کمپرسور محوری

استخراج اطلاعات فنی و عملکردی اجزای سازنده موتور توربین گاز، حصول اطمینان از عملکرد صحیح ماژول های اصلی و سایر اجزا و نیز انجام بهینه سازی ها مستلزم وجود تست ریگ های آزمایشگاه ی مجهز می باشد. به علت عدم وجود این ستاپ ها متاسفانه صنعت کشور عزیزمان ایران مجبور به استمداد از مراکز خارجی می باشد. در این رابطه، به علت استراتژیک بودن موضوع، انجام ارتباط و انعقاد قرارداد با این مراکز خارجی فرایند معمولا پیچیده ای بوده و در ضمن همراه با هزینه های بسیار گزاف می باشد. ضمنا درخیلی موارد اطلاعات مورد نظر نیز به طور کامل در اختیار داده نمی شوند.

کمپرسور یک موتور توربین گازی مهمترین عضو آن بوده و به عنوان قلب موتور محسوب می گردد. لذا ساخت دستگاه تست آن بسیار حیاتی می باشد.  پس از ساخت این دستگاه علاوه بر عدم خروج اطلاعات به خارج کشور، کاهش بسیار زیاد هزینه ها و تسریع در انجام کارها، دستیابی به اهداف بسیار مهمی شامل ایجاد دانش فنی و خودکفائی در زمینه طراحی، ساخت و تست انواع مختلف کمپرسور (مربوط به موتورهای توربین گازی کوچک) و انجام بهینه سازی ها روی طرح های موجود نیز میسرخواهد گشت. 

به طور خلاصه به کمک این تست استند موارد زیر قابل دستیابی هستند.

¨      منحنی های عملکرد هر یک از طبقات کمپرسور

¨      منحنی های عملکرد کل کمپرسور

¨      بررسی استال دورانی

¨      بررسی سیستم ممانعت از سرج

¨      بررسی جریان ناپایای نشتی درز نوک پره ها

¨      بررسی اثرات اغتشاشات ورودی

¨      بررسی اثرات اصلاحات هندسه پوسته خارجی (Casing Treatment)

¨      بررسی اثرات رطوبت هوای ورودی

¨      اندازه گیری توزیع شعاعی و محیطی فشار، دما، سرعت و زاویه جریان در مقاطع طولی مختلف

مهمترین تجهیزاتی که در تست ریگ های کمپرسور مورد استفاده قرار می گیرد عبارتست از؛   

1- تابلو برق

2-  اینورتر

3-  الکتروموتور

4- گیربکس

5-  فنداسیون بتنی

6-جمع کننده جریان

7- ناحیه تست

8-  محفظه آرامش

9- مجرای هوای ورودی

10-مجرای هوای خروجی